Review by Mohammed Alghamdi for Bab Al Yemen Restaurants (Gate of Yemen)

الاكل ممتاز و رائع و اسعاره في متناول الجميع مع غلاء الاسعار فهوا مناسب جداً انصح و بشده
Food : 10  |   Service : 10  |   Atmosphere : 10  |   Value : 8  |   Variety : 8  |   Presentation : 10
You might Like